HartZinnig
The purpose of life is to be happy! ~Dalai Lama~

Advies rondom duurzame verandering

Gelukkige medewerkers presteren significant beter, zijn wendbaar en zorgen voor een aantrekkelijke werkgever voor professionals!

Gelukkig personeel is: blij, productiever, innovatiever, meer betrokken, gemotiveerd, loyaler, opener, energieker. Als gevolg daarvan is de hele onderneming winstgevender! Ze leren anders met zaken om te gaan.

HartZinnig adviseert over het aanpassen van de organisatie aan de continue veranderende omgeving, bijvoorbeeld door wet- en regelgeving; een wendbare organisatie zijn. Ontwerpt programma’s waarin de medewerker zich herkent en in zijn behoefte voorziet. We adviseren over gedragsverandering, onderzoek naar intrinsieke motivatie en opzetten van viitaliteit beleid en -programma’s.

Gericht op de kernwaarden van het bedrijf en kwaliteiten van het individu met de positieve impact daarvan op het geheel: 1+1 = 3!

Nieuwsgierig?

De omgeving waarin we werken is in de afgelopen jaren snel veranderd. Bedrijven moeten continu werken aan de wendbaarheid van hun organisatie. Snel en adequaat in weten spelen op veranderingen in de omgeving en weten waar zij proactief de omgeving naar hun hand kunnen zetten.

Alle veranderingen binnen de organisatie hebben invloed op het werk, de klanten én de mensen die dit moeten doen. Veerkracht en flexibiteit zijn belangrijk eigenschappen om staande te blijven! Hoe deze veranderingen en te monitoren en bij te sturen? Om veranderingen bij medewerkers aan te sturen is leiderschap van het management vereist. Het is écht mogelijk om te sturen op verandering en resultaat en tegelijkertijd mensen te motiveren.

HartZinnig adviseert bij het inrichten en het uitvoeren van veranderprocessen binnen uw organisatie. Vanuit de visie en strategie stellen we heldere, concrete en meetbare doelen en bepalen we samen de juiste veranderstrategie en het plan van aanpak.

Essentieel is het inspireren van medewerkers en het vergroten van de betrokkenheid;
het stimuleren van een effectieve interne samenwerking en communicatie;
het intern trainen, opleiden en ontwikkelen van medewerkers.

Elke verandering roept in eerste instantie weerstand op. Dat is de natuur. Soms is het nodig om medewerkers tijdens het veranderingsproces een extra stimulans te geven door ze individueel te begeleiden. In de praktijk blijkt dat mensen inzicht krijgen in zichzelf, een ander perspectief creëren. Ze zien het korte termijn geluk en nog belangrijker het lange termijn geluk. Ze zien en voelen de voordelen, gaan staan voorzichzelf. De weerstand verdwijnt en deze mensen zijn de grootste ambassadeurs van de organisatieverandering.

"Wie rent, loopt het risico op verliezen. Maar als je niet eens begint met rennen, heb je bij voorbaat al verloren."
~ Barack Obama ~